ผู้สูงวัยสมัยใหม่ มักจะเข้าถึงเทคโนโลยี หรือสังคมออนไลน์ในการเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือไว้สำหรับสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย สูงวัยยุคใหม่ต้องรู้เท่าทันภัยทางสังคมต่าง ๆ ให้ห่างไกลจากมิจชีพ

สูงวัยเคยได้ยินข่าวหรือไม่ว่ามีผู้สูงอายุถูกหลอกให้โอนเงินเพื่อบริจาค หรือมีการแชร์ข้อมูลปลอม เช่น ทานสิ่งนี้แล้วช่วยป้องกันโรค ซึ่งบ้างข่าวสารไม่มีที่มาที่ไป ไม่มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เอลเดอร์จึงอยากมาเตือนภัยสูงวัย ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรู้เท่าทัน ปกป้องการตกเป็นเหยื่อจากมิจฉาชีพ

การรู้เท่าทันสื่อ คือ การรู้จักคิด วิเคราะห์ สงสัย และตั้งคําถามว่าสิ่งนั้น จริง หรือไม่จริง ใครเป็นคนให้ข้อมูล หรือต้องการสื่อถึงอะไร สิ่งที่ควรระวังคือมีจุดประสงค์แอบแฝงหรือไม่

ตัวอย่างภัยจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การพัฒนาเทคโนโลยีส่งผลให้ผู้คนสามารถทําาความรู้จักและเข้าถึงกัน มากขึ้นได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม การล่อลวงทางเทคโนโลยีจากมิจฉาชีพก็มี มากข้ึนด้วยเช่นกัน  เอลเดอร์ขอตัวอย่างภัยที่มาจากโซเชียลเน็ตเวิร์ก ดังนี้

(1) การแชร์ข่าว หรือข้อมูลปลอม การนําข้อมูลบิดเบือนมาเผยแพร่ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์จนเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด และมีการแชร์ข้อมูลผิด ๆ เช่น ข้อมูลทางสุขภาพ สมุนไพรหรืออาหารรักษาโรค โดยไม่มีแหล่งอ้างอิงข้อมูล หรือไม่ได้มาจากทางการแพทย์ ส่งผลต่อความเสี่ยงทางสุขภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ หรือโรคประจำตัว ข่าวเหล่านี้ออกสู่สังคมวงกว้าง คนแชร์ข่าวก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ เท่ากับคนสร้างหรือนําข่าวเท็จเข้าสู่ระบบ มีโทษจําาคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูล ของข่าวสารทั้งภาพ เนื้อหา หรือ URL ของข่าวที่ต้องการให้ตรวจสอบมายัง เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com/?fbclid=IwAR0YHP6eEm8Oa0CKskcwWPWIf5sclbtlInM-pK_byxDBQ7K6oCfzqZbSxp4

(2) หลอกให้โอนเงินช่วยเหลือทางโซเชียลมีเดีย มิจฉาชีพจะใช้วิธีแฮก Facebook แล้วสวมรอยเป็นญาติพี่น้อง หรือคนรู้จักเพื่อขอยืมเงินเรา โดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ 

(3) หลอกให้โอนเงินไปบริจาค มิจฉาชีพจะโพสต์ข้อความหรือ ส่งอีเมลชักชวนให้บริจาคเงินหรือสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือ  เช่น ช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล  ช่วยเหลือคนป่วย ซึ่งไม่ทราบถึงที่มาที่ไป ไม่รู้ตัวตนของเจ้าของบัญชี หากสูงวัยท่านใดที่สนใจต้องการทำบุญหรือบริจาค เอลเดอร์อยากให้สูงวัยไปบริจาคโดยตรงกับสถานที่นั้น หรือให้บุตรหลานช่วยตรวจสอบให้จะดีที่สุด

(4) หลอกว่าได้รับรางวัลใหญ่ มิจฉาชีพจะส่งข้อความไปทางอีเมล ทาง โทรศัพท์ หรือจดหมายแจ้งให้ทราบว่าคุณเป็นผู้โชคดี ถูกรางวัลโดยให้เราโอนเงินไปให้ก่อนเพื่อเป็นค่าธรรมเนียม หรือโอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ หากสูงวัยไม่เคยสมัครหรือเข้าร่วมชิงรางวัล เอลเดอร์แนะนำว่าควรมีการตรวจสอบ เช่น คือรางวัลอะไร เหตุใดต้องมีการโอนเงินไปก่อน หรือควรศึกษารายละเอียดให้ดี เพื่ออาจจะเป็นกลของมิจฉาชีพ

(5) หลอกลวงขายของออนไลน์ มิจฉาชีพจะสวมรอยเป็นร้านค้าออนไลน์ แล้วติดต่อไปยังเหยื่อที่สั่งซื้อว่าจะได้สินค้าราคาถูกเป็นพิเศษ แล้วให้โอนเงินไป ยังบัญชีที่มิจฉาชีพเปิดไว้ หลังจากนั้นเหยื่อก้จะติดต่อร้านค้าออนไลน์นั้นไม่ได้อีก แลัไม่สามารถทำเรื่องขอคืนเงินได้ หากไม่มีหลักฐาน หรือข้อมูลของเจ้าของบัญชี วิธีป้องกัน คือ เลือกซื้อสินค้าออนไลน์จากแหล่งที่ไว้ใจได้ หรือจากการแนะนํา ของคนรอบข้างที่ใช้บริการบ่อย ๆ ได้สินค้าตรงตามต้องการ ไม่เคยมีปัญหาใด ๆ ท้ังเรื่องเงินและเรื่องสินค้า

(6) หลอกให้เปิดบัญชี มิจฉาชีพจะชักชวนให้เปิดบัญชีเพื่อโอนเงิน ผ่านบัญชี โดยมีการยื่นข้อเสนอให้ส่วนแบ่งจากที่เงินเข้าบัญชีหรือให้สิ่งของที่มีมูลค่าเป็นค่าจ้าง เมื่อมีเงินและผู้ตกเป็นเหยื่อต้องโอนเงินนั้นต่อไปอีกบัญชี การกระทำนี้ถือว่าเป็นการฟอกเงินและมีความผิดตามกฎหมาย

วิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
1. เปิดเผยข้อมูลในโซเชียลเน็ตเวิร์ก เท่าที่จำเป็น เช่น Facebook หรือ Line เพื่อป้องกันไม่ให้มิฉาชีพนำข้อมูลไปใช้อ้างทำธุรกรรม
2. ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน (password) ในการเข้าใช้บัญชีอีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นประจํา 
3. เมื่อได้รับการติดต่อแจ้งให้โอนเงินให้ ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน โอนเงิน เช่น ติดต่อหน่วยงานที่ถูกอ้างถึงโดยตรง อาทิ กรมศุลกากร โทร. 1164 ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213 หรือสําานักงานตัวแทนในประเทศไทย ของหน่วยงานต่างชาติ
4. ไม่โลภต่อเงินที่ไม่มีที่มา หรือผลตอบแทนที่สูงเกินจริง ควรพิจารณา ให้รอบคอบถึงความเป็นไปได้ในความเป็นจริง
5. ตรวจหาไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจํา เพื่อป้องกันการขโมย ข้อมูลการใช้งาน
6. เวลาผู้สูงอายุมีข้อความให้ทำธุรกรรมต่างๆ หรือข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ ผู้สูงวัยอย่าพึ่งเชื่อข้อมูลดังกล่าว ควรสอบถามลูกหลานที่มีความรู้ หรือถามคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญก่อนปฏิบัติตามนะคะ เพราะให้คนใกล้ตัวที่มีความรู้แนะนำอาจจะช่วยลดการถูกหลอก หรือลดอันตรายได้

ผู้สูงวัยยุคใหม่ สามารถเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย โดยต้องมีการระมัดระวังในการรับข้อมูล ตรวจสอบแหล่งที่มาหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกจากมิจฉาชีพ

ที่มาข้อมูล
– หนังสือ “เติมรู้ เตรียมพร้อมก่อนสูงวัย กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
– กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บทความอื่นๆ

เราใช้งานตากันทุกวัน เมื่อใช้งานหนักจึงควรดูแล การดูแลสายตาด้วยผักผลไม้เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่เอลเดอร์ได้นำมาฝากผู้สูงวัยทุกท่าน
ผู้ป่วยโรคไตจำเป็นต้องควบคุมปริมาณโพแทสเซียมในร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เรามาดูผักผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตทานได้กันครับ
ธรรมชาติการกินอาหารของผู้สูงอายุแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน แต่เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับคุณค่าสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอ จึงความมีเคล็ดลับในการนำไปปรับใช้เพื่อส่งเสริมการทานอาหารแก่ผู้สูงอายุ
error: Content is protected !!
Scroll to Top