อาหารผู้ป่วยความดัน

ความดันโลหิตสูง นอกจากการทานยา ควบคู่กับการปรับพฤติกรรมการทานอาหารและการใช้ชีวิตแล้ว การพืชผักสมุนไพรก็สามารถเป็นตัวช่วยบรรเทาความดันโลหิตได้อีกทางนะครับ
การทานอาหารแบบ DASH Diet ถือเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจจะลดอาการความดันโลหิตสูงนอกจากการทานยาเพียงอย่าง การปรับอาหารควบคู่ไปพร้อมกับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผลลัพธ์ดีขึ้น
จากรายงานทางการแพทย์ได้มีการระบุให้การปริโภคเกลือในปริมาณมาก เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคความดันโลหิตสูงที่นำไปสู่โรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ เช่น ภาวะเส้นเลือดในสมองแตก และหัวใจวาย
error: Content is protected !!
Scroll to Top