อาหารผู้ป่วยความดัน

การทานอาหารแบบ DASH Diet ถือเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจจะลดอาการความดันโลหิตสูงนอกจากการทานยาเพียงอย่าง การปรับอาหารควบคู่ไปพร้อมกับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผลลัพธ์ดีขึ้น
จากรายงานทางการแพทย์ได้มีการระบุให้การปริโภคเกลือในปริมาณมาก เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคความดันโลหิตสูงที่นำไปสู่โรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ เช่น ภาวะเส้นเลือดในสมองแตก และหัวใจวาย
เพราะส่วนต่างๆ ในร่างกายของเราล้วนต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยง ซึ่งหัวใจก็ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย จึงทำให้เกิดความดันหรือแรงดันในหลอดเลือด

error: Content is protected !!
Scroll to Top