แพทย์ทางเลือก

การใช้ออกซิเจนเพื่อรักษาโรคถูกนำมาใช้เป็นทางเลือกใหม่ที่ทางสหรัฐฯรับรองว่าสามารถรักษาโรคได้กว่า 14 โรค เราเรียกการรักษานี้ว่า “ไฮเปอร์แบริค”
error: Content is protected !!
Scroll to Top