โรงพยาบาลผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนจัดเป็นศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุครบวงจรแห่งแรกในเอเชียที่มุ่งเน้นทั้งการรักษา ร่วมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
error: Content is protected !!
Scroll to Top