Covid

เราจะมีวิธีการเตรียมพร้อมร่างกายเราอย่างไรเพื่อให้มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีเตรียมพร้อมต่อการรับมือกับโรคภัยต่างๆ รวมทั้งโรคโควิด 19มาดูกันครับ
ร่างกายของเราจะมีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคต่างๆเข้ามารุกรานได้ง่าย แล้วจะเสริมสร้างอย่างไร? ไปดูกันครับ
ยังไม่มีการศึกษาใดออกมารองรับว่า "ฟ้าทะลายโจร" สามารถป้องกันการตัดเชื้อโควิด19 ได้ โปรดศึกษาอย่างระเอียดก่อนทานนะครับ
ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 มากที่สุดกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นควรป้องกันและดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรค NCDs และโรคเรื้อรังทั้งหลาย อันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุเสี่ยงมากขึ้น
การรักษาระยะห่างจากกันอาจจะยิ่งไปเพิ่มช่องว่างในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน ดังนั้นมีอะไรบ้างล่ะที่ผู้สูงอายุจะทำได้ไม่ยากในช่วงโควิดแบบนี้ เอลเดอร์จึงขอแนะนำกิจกรรมดี ๆ สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มสีสันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไปพร้อม ๆ กัน
การออกกำลังกายจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง กับวิธีการออกกำลังกายง่ายๆ ทำได้ที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุในช่วงโควิดกันครับ
“โควิด-19” ซึ่งเป็นการระบาดครั้งใหญ่ไปทั่วโลกนี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผล กระทบมากมายรวมถึงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราไปจากเดิม การระมัดระวังและป้องกันไม่ให้ติดเชื้อจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้สูงวัย
ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวด้วยนั้น มีหลายๆโรคส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันที่ลดลง แล้วมีโรคอะไรบ้าง ที่ส่งผลต่อการส่งเสริมความรุนแรงต่อโรคโควิด-19
จากข้อมูลสถิติผู้ติดเชื้อโควิด 19 ผู้ป่วยสูงอายุที่มีตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป มีมากถึงร้อยละ 25 ของผู้ป่วยโควิดทั่วโลก และเมื่อนำมาเปรียบเทียบสถิติของผู้ป่วยกับอัตราการเสียชีวิต พบว่าอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยโควิด 19 มีความสัมพันธ์กับอายุ สุขภาพ และเพศ
โรคโควิด 19 กำลังส่งงผลกระทบในทุกๆด้านที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในประจำวันนี้ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตในวิถีแบบใหม่ที่เรียกกันว่า “New normal”
error: Content is protected !!
Scroll to Top