ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในขณะนี้ ทางการแพทย์ต่างออกมาเสนอแนวทาง วิธีการดูแล และการป้องกันตนเองจากโควิด โดยเฉพาะผู้สูงวัยซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสง่ายต่อการรับเชื้อ และมีโอกาสเกิดอาการรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัว บางท่านอาจจะได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันไปแล้ว แต่วัคซันอาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันโควิดจากสายพันธุ์ใหม่ที่มีการแพร่ระบาดมากขึ้น เช่น สายพันธ์เดลต้า 

จึงได้มีการเกิดกระแสที่ว่า “ฟ้าทะลายโจรช่วยต้านโควิด-19 ได้” ทำให้กลายเป็นที่ต้องการในช่วงนี้ มีการหาซื้อมาตุนไว้ที่บ้าน บางร้านยาสินค้าหมดตลาด เกิดการกักตุนตัวยา เพื่อกินรักษาและป้องกันจากโควิด เอลเดอร์อยากให้ผู้สูงวัยทุกท่านมีการศึกษาข้อมูล หรือปรึกษาแพทย์ก่อนกินยา โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัว เช่น ผู้ป่วยโรคไต โรคตับ หรือโรคหัวใจ อาจะเกิดผลเสี่ยงต่อร่างกายได้ 

ฟ้าทะลายโจร มีสรรพคุณอย่างไร ?

“ฟ้าทะลายโจร” เป็นพืชล้มลุกที่มีกำเนิดจากแถบประเทศอินเดีย และศรีลังกา สำหรับในไทยฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่อยู่ในตำรายาไทยโบราณมานาน มีรสขม จัดอยู่ในกลุ่มยาเย็นมีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทยใช้เพื่อบรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ ฟ้าทะลายโจรยังเป็นสมุนไพรที่ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของกระทรวงสาธารณสุข

ฟ้าทะลายโจร มี “สารแอนโดรกราโฟไลค์ (Andrographolide)” ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ในทุกระยะและช่วยยับยั้งการอักเสบ และยังมีสารประกอบสาร Lactone 4 ชนิดที่มีฤทธิ์เย็นหนืด ช่วยจับโปรตีนของไวรัสให้อยู่กับที่ ทำให้ฤทธิ์ของฟ้าทะลายโจรต้านไวรัสได้ดียิ่งขึ้น และช่วยป้องกันผลข้างเคียงจากยาปฏิชีวนะได้ ลดการบีบตัวของลำไส้ ต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสีย ช่วยรักษาอาการไอ เจ็บคอป้องกันและบรรเทาหวัด

ฟ้าทะลายโจรกับโควิด-19 

“สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร” ได้มีการออกมาให้ข้อมูลเนื่องจากที่มีการเผยแพร่ข้อแนะนำการใช้ฟ้าทะลายโจรในช่วงระบาดของโควิด-19 โดยสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ในโลกโซเชียลจนทำให้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรขาดตลาด โดยเผยว่า ผงฟ้าทะลายโจร 400 mg/แคปซูล มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 12-16 mg/แคปซูล ซึ่งมีฤทธิ์แก้ไข้ แก้ไอ แก้เจ็บคอ ช่วยต้านเชื้อไวรัส ลดการอักเสบ ปรับภูมิคุ้มกันได้ จึงแนะนำให้กินฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 mg ต่อวันเป็นเวลา 5 วัน ผู้ที่ควรได้รับยาฟ้าทะลายโจร ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อย ผู้มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ครั่นเนื้อตัว ผู้เสี่ยงสูง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด และมีกลุ่มผู้ป่วยที่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ คือกลุ่มผู้ป่วยตับอักเสบ ผู้ป่วยไตวายระยะ 4-5 และ ผู้ใช้ยาวาร์ฟารินทั้งนี้ไม่แนะนำให้ใช้กับผู้ที่ตั้งครรภ์และอยู่ระหว่างให้นมบุตร

งานวิจัยหลายฉบับยืนยันว่า “สมุนไพรฟ้าทะลายโจร มีส่วนช่วยเสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย ป้องกันไม่ให้เกิดการป่วยรุนแรงจากโควิด-19 ได้” แต่จะต้องปฏิบัติควบคู่กับมาตรการทางสุขอนามัย ขณะเดียวกันสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร ยังสามารถช่วยรักษาผู้ป่วยโควิดที่มีอาการน้อยได้ โดยไม่มีผลข้างเคียง พร้อมพัฒนาเพื่อใช้เป็นยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสในอนาคต

ยาสารสกัดผงฟ้าทะลายโจร กินอย่างไรให้ปลอดภัย

ทางกระทวงสาธารณสุข และสสส. ได้เน้นย้ำว่า “ฟ้าทะลายโจรไม่ได้ช่วยป้องกันการป่วยจากโควิด-19 แต่ใช้ในการช่วยบรรเทาอาการของโรคโควิด-19 ในกรณีที่ผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง เนื่องจากในฟ้าทะลายโจรมีสารสกัดแอนโดรกราโฟไลด์ ที่สามารถช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ที่เข้าไปในร่างกายแล้ว ไม่ให้แพร่พันธุ์ได้เร็ว และบรรเทาไข้รวมถึงลดการบีบตัวของลำไส้ ต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสีย ช่วยรักษาอาการไอ เจ็บคอป้องกันและบรรเทาหวัด แต่ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19”

จึงต้องมีการสั่งจ่ายโดยแพทย์เวชกรรม เนื่องจากโรคโควิด 19 ต้องได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ สำหรับผู้ป่วยโควิดมีเงื่อนไข ดังนี้

 1. ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง
 2. เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide
 3. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเกิน 5 วัน
 4. ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 5. มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ

ข้อควรระวังในการใช้ “ยาฟ้าทะลายโจร” 

กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า ยาฟ้าทะลายโจร มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ บรรเทาอาการป่วยโควิดที่ไม่รุนแรง เช่น คัดจมูก มีน้ำมูก ลดโอกาสที่โรคจะลุกลามลงปอด ใช้ในผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดโรครุนแรง และไม่ช่วยป้องกันการป่วยจากโควิด กรณีใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรงต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เวชกรรม เนื่องจากโรคโควิด 19 และต้องได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ 

 • ใช้เมื่อรู้ว่าสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด และเริ่มมีอาการป่วย
 • ยาที่ใช้ต้องผ่าน อย. และเป็นชนิดที่มีการกำหนดสาร Andrographolide
 • ควรกินวันละ 180 มิลลิกรัม แบ่งวันละ 3-4 ครั้ง ไม่ควรกินเกิน 5 วัน
 • ไม่ควรกินร่วมกับยาบางชนิด เช่น ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาลดความดัน
 • ควรระวัง หากใช้ในขณะมีไข้สูง และในผู้ป่วยที่มีโรคตับและไต
 • หากไม่มีอาการไม่แนะนำให้ทานเพื่อใช้ป้องกันโควิด
 • ควรระวังการใช้ในคนที่แพ้ หญิงมีครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • ถ้าผ่านไป 3 วันอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรง หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 3 วัน แล้วไม่หาย หรือ มีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยาควรหยุดใช้และพบแพทย์ เช่น อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ เบื่ออาหาร วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น และอาจเกิดลมพิษได้ ดังนั้นเอลเดอร์แนะนำให้ผู้สูงวัยทุกท่านศึกษาข้อมูล และระมัดระวังการใช้ยา เพื่อลดความเสี่ยงต่อร่างกายกันนะครับ แนวทางที่ดีที่สุดควรมีการปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา 

ที่มาข้อมูล
https://med.mahidol.ac.th/altern_med/th/km/19jun2020-1729
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/07/157458/
https://web2.pro.moph.go.th/w54/index.php/th/public-relations-news/3135-19
https://www.hfocus.org/content/2021/07/22203

บทความอื่นๆ

วันนี้เอลเดอร์นำข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับ 6 ปัญหาผิวพรรณที่มักพบในวัยสูงอายุ และการดูแลอย่างถูกวิธีมาแบ่งปัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันผิวที่ดีไปด้วยกัน
เมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอุปกรณ์ที่ไว้ตรวจเช็คปัญหาสุขภาพประจำบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน เรามาดูกันดีกว่าว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง
โซเดียม ที่แฝงอยู่ในอาหารมักจะตามมาด้วยของแถมคือโรคเรื้อรัง และปัญหาสุขภาพต่างๆ ทำอย่างไรเราจะลดโซเดียมและทานอาหารให้อร่อยได้ ไปดูกัน
error: Content is protected !!
Scroll to Top